Diller

Genel Bilgi

Genel Bilgi
 
Bünyesinde 25 akademik personel bulunduran bölümümüz 1998 yılında kurulmuştur. Eğitim fakültesindeki bölümler ile Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinde tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan “öğretmenlik formasyon (meslek) dersleri” bölümümüz öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Bölümümüz bünyesinde yer alan “Eğitim Programları ve Öğretim” programında yüksek lisans, “Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi” programında Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur. Ayrıca “Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi” Anabilim Dalında tezsiz yüksek lisans programı da bulunmaktadır. Bölümümüzde 26 doktora, 65 tezli yüksek lisans ve 21 tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 112 öğrenci lisansüstü öğrenimini sürdürmektedir.
 
Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışmaktadır. Bölümümüz köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosunun da desteği ile ülkemizin tüm bölgelerinde yer alan üniversitelere öğretim elemanı istihdamı sağlayan ender bölümlerden biridir. Bu bağlamda mezunlarımız başta üniversiteler olmak üzere gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

 

Türkçe